Mreža centara za sakupljanje otpadnih baterija

Mreža centara za sakupljanje otpadnih baterija

Vlada Srbije je krajem januara ove godine usvojila Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. godine . Ovaj dokument, koji je pripremilo Ministarstvo zaštite životne sredine, treba da definiše pravac razvoja sistema upravljanja otpadom.

Baterije bi trebalo da se sakupljaju u maloprodajnim objektima i predviđeno je da se kante postave na 10.000 lokacija . Takođe, planirano je da se kutije odnosno kante za sakupljanje baterija postave u javnim objektima poput državnih i lokalnih organa vlasti, institucija, fakulteta, škola, javnih preduzeća, na 2.000 lokacija .

Program predviđa stvaranje mreže centara za sakupljanje otpada širom zemlje. Ove lokacije koje će služiti kao „reciklažna dvorišta” i imaće kanti za baterije ukupno 338 .

Uspostavljanje po jednog mobilnog postrojenja za prikupljanje prenosivih baterija po regionu, ukupno 26 mobilnih postrojenja za baterije .

U okviru regionalnih reciklažnih centara predviđeno je postavljanje kontejnera. Osim toga, u ovim regionalnim centrima trebalo bi da budu i regionalna skladišta za baterije.

Investicioni troškovi za sakupljanje prenosivih baterija iznose ukupno 3.419.800 EUR , predviđeno je Programom ( Tabela iz Programa ispod ). Međutim, ako se malo bolje analizira da nisu sve troškovi samo baterije.

Za kutije/kante u maloprodajnim objektima i javnim ustanovama, i centrima za sakupljanje otpada treba uložiti 256.900 EUR. Uz to su i mobilni centar za sakupljanje vredni ukupno 520.000 EUR. U okviru regionalnog centra predviđena je postavka kontejnera i organizacija skadišta u ukupnom iznosu od 2.642.900 EUR, ali ova cifra nije samo za otpad već i za druge tokove otpada na toj lokaciji.

U okviru regionalnih reciklažnih centara predviđeno je postavljanje kontejnera. Osim toga, u ovim regionalnim centrima trebalo bi da budu i regionalna skladišta za baterije.

Investicioni troškovi za sakupljanje prenosivih baterija iznose ukupno 3.419.800 EUR , predviđeno je Programom.

Za kutije/kante u maloprodajnim objektima i javnim ustanovama, i centrima za sakupljanje otpada treba uložiti 256.900 EUR. Uz to su i mobilni centar za sakupljanje vredni ukupno 520.000 EUR. U okviru regionalnog centra predviđena je postavka kontejnera i organizacija skadišta u ukupnom iznosu od 2.642.900 EUR, ali ova cifra nije samo za otpad već i za druge tokove otpada na toj lokaciji.

Ostaje da se vidi da li će projekat zaživeti jer se o ovome priča već 10 godina. Nekoliko firmi je već pokušalo da napravi projekat sakupljanja i tražilo podsticaje od države ali na kraju ništa nije bilo od toga. Postavlja se pitanje šta raditi posle sa baterijama? Ostaje izvoz... Ko će to sve da plati? Naravno zagađivač tj. građani Srbije.

 

Podelite članak:
Komentari
    Ostavite komentar