Dozvole za upravljenje otpadom

Dozvole za upravljenje otpadom

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon), za obavljanje jedne ili više delatnosti u oblasti upravljanja otpadom pribavljaju se dozvole, i to:

1) dozvola za sakupljanje otpada;

2) dozvola za transport otpada;

3) dozvola za tretman otpada, i to:

- dozvola za skladištenje;

- dozvola za ponovno iskorišćenje;

- dozvola za odlaganje.

4) dozvola za prekogranično kretanje otpada (dozvola za uvoz otpada, dozvola za izvoz otpada, dozvola za tranzit otpada)

 

Za obavljanje više delatnosti jednog operatera može se izdati jedna integralna dozvola.

Dozvola za sakupljanje i transport opasnog otpada izdaje se u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Dozvole iz st. 1. i 2. ovog člana izdaju se za obavljanje delatnosti u oblasti upravljanja otpadom za koje se, prema propisima kojima se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine, ne izdaje integrisana dozvola.

Izuzetno, dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje se i za rad novih i rad postojećih postrojenja u oblasti upravljanja otpadom koja podležu izdavanju integrisane dozvole, uključujući vreme trajanja probnog rada, a najduže još 240 dana po završetku probnog rada, kao privremena dozvola do izdavanja integrisane dozvole.

Ukoliko želite da Vam se pomogne u pribavljanju dokumentacije i ishodovanju dozvole, pozovite nas.

shutterstock_426187984_web